Služby

Mzdy a personalistika dnes majú už sofistikované aplikačné riešenia

Dnes už v našich súkromných i pracovných životoch azda neexistuje oblasť, pre ktorú by nebola postavená aplikácia na prácu s príslušnými dátami. Takto je tomu i v oblasti miezd a personalistiky a časom, keď pero a papier boli tými najdôležitejšími nástrojmi už dávno odzvonilo. Mzdy a personalistika sú vďaka inovatívnym riešeniam oveľa rýchlejšie spracované, vďaka čomu vedia byť všetky potrebné informácie okamžité reportované na úroveň manažmentu, ktorékoľvek iné oddelenie alebo inštitúciu mimo firmy. Pozrime sa preto na to, ako oblasť miezd a personalistiky pokročila a aké sú súčasné možnosti v tejto oblasti.

personalistika

Mzdy a personalistika a ako ich zmenilo IT odvetvie

Oddelenie miezd a personalistiky by sa dalo charakterizovať aj ako úložisko všetkých potrebných údajov o jednotlivých zamestnancoch a možnosť spravovania týchto dát v spomínaných aplikáciách je absolútnou samozrejmosťou. Za všetky z nich spomenieme len niektoré a patrí sem napr. evidencia zamestnaneckého pomeru, úložisko pracovných zmlúv, mzdové pomery, pozície či absolvované školenia zamestnancov či databáza všetkých potrebných dokumentov typu Vyhlásenie na zdanenie príjmov a iné. Tieto údaje následne poskytujú priestor pre vytváranie rôznych štatistík, ktoré vedia byť veľmi užitočnými najmä pre manažment firmy. Mzdy a personalistika, ako to už z názvu vyplýva, sa zaoberajú aj všetkými dôležitými informáciami a výpočtami týkajúcimi sa platových pomerov zamestnanca. Aplikačné riešenia poskytujú veľmi dobré zázemie pre analýzu jeho odmeňovania, fondu pracovného času či dokonca evidovať dochádzku a táto funkcia je veľmi užitočná najmä pri viaczmennej prevádzke. Pracovník oddelenia miezd a personalistiky vie na tomto mieste nájsť všetky potrebné údaje k výpočtu daní a odvodov. Dôležitou súčasťou je aj evidencia dovolenky, pričom sledovanými údajmi sú údaje o čerpaných dňoch i zostatkoch.

peníze

Oblasť spracovania miezd je týmito softvérmi manažovaná na komplexnej úrovni a tu je potrebné dodržať všetky aktuálne právne predpisy a všetky sumy sedieť na cent. Aplikácia dokáže veľmi dobre upozorniť na možnosť výskytu odchýlky. Evidovaná je taktiež dávka odpracovaného času či výpočty súm odvádzaných do sociálneho fondu. Tieto podklady je následne možné konvertovať do podoby výplatnej pásky, jej zaslanie zamestnancovi a následné účtovanie vo firme. Bližšie informácie získate na webovej stránke https://www.easystart.sk/.

Mohlo by se vám také líbit...